ตรวจหวย 30 ธ.ค. 2565 สิ้นปี ชมถ่ายทอดสด การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล PPTV

ตรวจหวย 30 ธ.ค. 2565 สิ้นปี ชมถ่ายทอดสด การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล PPTV

ตรวจหวย 30 ธ.ค. 2565 หวยสิ้นปี จะสิ้นใจไหม

ชมถ่ายทอดสด การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล PPTV

รางวัลที่ 1 : 157196

จำนวน 1 รางวัล 6,000,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 007, 522

จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 250, 425

จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 58

จำนวน 10,000 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : 157195, 157197

จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท

ตรวจหวยแบบละเอียดได้ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล https://www.glo.or.th/

ข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล

1 ชุด มี 1 ล้านฉบับ ฉบับละ 80 บาท (ถ้าจำหน่ายหมด) เงินรางวัลต่อชุด มีดังนี้

1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 6,000,000 บาท

2. รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 200,000 บาท

3. รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 80,000 บาท

4. รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท

5. รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท

6. รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท

7. รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท

8. รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท

9. รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จำนวน10,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

– เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน ผู้ถูกสลากต้องขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี

– ผู้ถูกรางวัลต้องมาขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัล ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

คลิกดูสิ่งที่น่าสนใจ