ความรู้การตลาด ฟังเพลิน สนุก ได้สาระ จาก THE STANDARD

ความรู้การตลาด ฟังเพลิน สนุก ได้สาระ จาก THE STANDARD

รวมคลิปสาระเน้นๆ ความรู้จัดเต็ม จากสื่อชื่อดัง THE STANDARD อยากพัฒนาตัวเอง ต้องดูนะก๊าบ

The Secret Sauce รายการดีๆ ที่อยากแนะนำ

The Secret Sauce เน้นความรู้ ดูยาวๆ ได้เลย

The Secret Sauce EP.0 – EP.329

The Secret Sauce EP.330 – ล่าสุด

คำนี้ดี Podcast (KND) อยากเก่งภาษาอังกฤษ ต้องฟังรายการนี้

The Secret Sauce MEDLEY

THE STANDARD คือ

THE STANDARD คือสำนักข่าวที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม STAND UP FOR THE PEOPLE

VISION ของ THE STANDARD

สถาบันสื่อที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ให้สังคมผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

MISSION

1 นำเสนอข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ น่าเชื่อถือ รอบด้าน อิสระ
และเข้าถึงง่าย สร้างความรู้ ความเข้าใจ และปัญญาให้กับสังคม
2 เป็นพื้นที่ปลอดภัย ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์
3 เป็นกระบอกเสียงให้กับคนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะคนเล็กคนน้อยที่ไม่มีโอกาส
4 กระตุ้นให้สังคมเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ในรูปแบบสาระบันเทิง (edutainment)
และวิธีการนำเสนอที่สร้างสรรค์ (storytelling)

CORE VALUES

สร้างสรรค์
(Creative)

น่าเชื่อถือ
(Trust)

เรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong learning)